Windstreek

Windstreek betekent een sprong voorwaarts ten opzichte van bestaande systemen. Door toepassing van natuurlijke principes voor ventilatie en luchtfiltering. Door meer ruimte te bieden voor het natuurlijk gedrag van de kippen. Door maximale openheid naar het publiek en prettige werkomstandigheden voor de pluimveehouder. En dit alles op een economisch concurrerende wijze, juist ook bij lage bezettingen en langzaam groeiende kippen.

Integraal duurzaam wil zeggen dat niet alleen gekeken wordt naar dierenwelzijn, maar ook naar milieu en gezondheid en naar de landschappelijke inpassing. Juist het samengaan van deze drie aspecten maakt Windstreek uniek.

Feiten & cijfers

  • Afmetingen: 95 m lang x 22 m breed x maximaal 11 m hoog
  • Natuurlijk gedrag mogelijk door langzamer groeiende kippen
  • Afhankelijk van bezettingsgraad ruimte voor 25.000 kippen (10 per m2, biologisch) tot 50.000 (20 per m2, gangbaar)
  • Afname fijnstofgehalte in de stal met 80 procent
  • Vermindering ammoniakuitstoot met meer dan 60 procent

Dierenwelzijn

De stal is zo ingericht dat de kippen voor elk gedrag en voor al hun behoeften de meest geschikte omstandigheden kunnen vinden. De dieren hebben vrije keuze uit verschillende klimaatzones en leefniveaus. De jonge kippen verblijven onder de warme moederklokken in het lage deel van de stal. Direct daarnaast vinden ze voer en water.

De oudere dieren kunnen gebruik maken van de zitstokken en hebben aparte ruimten om te scharrelen en een stofbad te nemen. De hoge overdekte uitloop heeft alle kenmerken van een buitenverblijf en zorgt voor een natuurlijk dag- en nachtritme in de stal.

Milieu en gezondheid

Belangrijk milieuvoordeel van Windstreek is het extreem lage energiegebruik, door maximaal gebruik te maken van de eigen warmte van de kippen (onder de moederklok) en de stal natuurlijk (en zonder lawaai van mechanische ventilatoren) te beluchten. Het binnenklimaat wordt volautomatisch geregeld op de gevoelstemperatuur van de kippen. Alle benodigde energie kan duurzaam worden opgewekt door zonnepanelen in het dak. Daarnaast zorgt het systeem van strooiselreiniging en mestafvoer ervoor dat de ammoniakuitstoot met meer dan 60 procent afneemt en het fijnstofgehalte in de stal met 80 procent. Kortom: een gezonder klimaat voor pluimveehouder en kippen. Aanvullende milieuvoordelen zijn te behalen door de ‘ecologische voetafdruk’ van het voerspoor te verkleinen, bijvoorbeeld door het benutten van organische reststromen uit de regio.

Landschappelijke inpassing

De gebogen dakvorm en de hoge open voorgevel maken van de Windstreek een opvallende verschijning. Toch is de stal goed inpasbaar in verschillende soorten landschappen. De bomen voor de luchtfiltering en de aarden wal voor de windinvang zorgen voor een passende groene aankleding. De beplanting, maar ook de plaatsing van het gebouw en de toegepaste materialen kunnen afgestemd worden op streekeigen kenmerken. De stal kan worden opgenomen in een bestaand bouwblok, maar ook meer vrij in de ruimte worden geplaatst. Ook meerdere Windstreekstallen bij elkaar zijn mogelijk. Er wordt een speciale bouwcatalogus ontwikkeld om voor elke situatie een goed inpassingsplan te kunnen maken.

Economisch perspectief

Windstreek is geen nicheproduct voor het topsegment van de markt, maar is breed inzetbaar om verduurzaming van de sector als geheel te versnellen. Windstreek is economisch concurrerend ten opzichte van gangbare scharrelsystemen en flexibel opschaalbaar naar hogere niveaus van dierenwelzijn en duurzaamheid. Hogere kosten in het begin worden gecompenseerd door lagere kosten later. Het systeem kan zo meegroeien met de marktvraag. Sterker nog: het kan deze marktvraag positief beïnvloeden doordat het de bewustwording van de consumenten vergroot. Het consortium zal hiervoor een gerichte marketingstrategie ontwikkelen.