Windstreek stap dichter bij realisatie

Windstreek stap dichter bij realisatie

Het Windstreekconsortium kan verder met een haalbaarheidsstudie, nadat een jury van deskundigen het plan tot één van de beste bestempelde in de competitie tussen meer dan 50 voorstellen voor de SBIR-regeling Duurzame Stallen in het Landschap. De jury vindt de Windstreek een goed doordacht innovatief concept, waarin veel aspecten van duurzaamheid goed zijn geïntegreerd, met een goed economisch perspectief.

Het consortium wil Windstreek als alternatief systeem in de markt zetten voor verschillende pluimveehouders. Hiervoor worden verschillende duurzaamheids- en welzijnsniveaus ontwikkeld, zodat pluimveehouders makkelijk kunnen schakelen tussen markten, zonder grote ingrepen aan hun stal. Het consortium bestaat uit vleesverwerker Interchicken, Sommen klimaatsystemen, landschapsarchitectenbureau Vista, pluimveehouder Robert Nijkamp en Wageningen UR Livestock Research. Het consortium wordt ondersteund door LTO Noord. Doelstelling is om over circa drie jaar de eerste pilot draaiend te hebben, om daarna bij succes snel op te schalen.

Download persbericht Agentschap NL3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw