Veel belangstelling onder pluimveehouders

Veel belangstelling onder pluimveehouders

Uit een enquête onder pluimveehouders blijkt dat de interesse voor Windstreek in de sector groot is. De flexibiliteit van het systeem om te produceren voor verschillende markten vinden pluimveehouders belangrijk. Ze verwachten een positieve reactie van de omgeving, als ze een Windstreek op het bedrijf plaatsen. Een aantal pluimveehouders wil direct met Windstreek aan de slag.

Download resultaten enquete