Proefstalstatus Windstreek verleend

Proefstalstatus Windstreek verleend

Begin oktober 2013 heeft Windstreek de proefstalstatus gekregen. Dat betekent dat het nieuwe systeem kan worden gebouwd en in gebruik kan worden genomen met een theoretisch bepaalde emissiefactor voor ammoniak.

De technische adviescommissie van Rav heeft de emissiefactor bepaald op 0,033 kg per dierplaats per jaar. Dat is een reductie van 59% t.o.v. de ondergrens van ‘overige huisvestingssystemen’ in de Rav-lijst en ligt hiermee ook onder de maximale drempelwaarde uit het Besluit Huisvesting. Die reductie wordt verwacht door het voor de vleeskuikenhouderij unieke systeem van regelmatige strooiselverwijdering uit de stal, wat tevens de hoeveelheid fijnstof in én uit de stal fors gaat beperken.

Een emissiereductie van 59% is al heel mooi voor een open systeem als Windstreek, maar wij hopen natuurlijk dat de praktijk een hogere reductie gaat opleveren, zodat het systeem voor veel meer pluimveehouders aantrekkelijk zal zijn. De praktijk moet nu gaan uitwijzen hoeveel ammoniak er werkelijk wordt uitgestoten.

De uitstoot van ammoniak uit de veehouderij is een belangrijke oorzaak van de afname van biodiversiteit in Nederland, omdat het in de omgeving voor overbemesting zorgt. Daardoor raken soorten en ecosystemen die zijn ingesteld op een stikstofarme omgeving in het gedrang. Voor veehouderijbedrijven in de buurt van natuurgebieden (zoals Natura 2000 en EHS) gelden daarom extra strenge regels voor de uitstoot van ammoniak.