Organisatie

Plukon Food Group produceert en vermarkt pluimveevlees en maaltijdconcepten. Zij levert wereldwijd aan het topsegment van de food- en snackindustrie, maar de kipproducten vind je vooral terug in de Nederlandse, Duitse, Belgische en Franse foodretail. Door continu te investeren in kennis en innovatie doet Plukon er alles aan om gezonde, verantwoorde en vooral lekkere producten te produceren. Plukon Food Group heeft dertien vestigingen verspreid over Nederland, Duitsland en België, waarvan negen pluimveeslachterijen en vier verwerkings- en verpakkingsbedrijven. Met een wekelijks slachtvolume van ruim 6,8 miljoen kippen is Plukon één van de grootste Europese spelers op de markt voor pluimveevlees. De gerealiseerde omzet bedroeg in 2015 1.4 miljard euro en Plukon biedt aan ruim 4100 mensen een baan.

Meer informatie: www.plukon.nl

Circular landscapes is gespecialiseerd in het ontwerpen van nieuwe ruimtelijke concepten voor de overgang van een lineaire naar een circulaire economie. Dat wil zeggen: ondernemers helpen om hun bedrijf duurzamer in te richten en goed samen te werken met overheden en maatschappelijke organisaties. De focus ligt op de agro- en foodsector, want daar komen veel kringlopen samen en daar liggen veel kansen voor een duurzamer ruimtegebruik. Binnen het consortium is Circular Landscapes verantwoordelijk voor alle ruimtelijke en planologische zaken.

Meer informatie: http://www.circularlandscapes.nl/nl/

SOMMEN Automatisering + Elektrotechniek bv ontwikkelt en levert geavanceerde ventilatie- en regeltechniek voor pluimvee- en varkensstallen in heel Noordwest- en Oost-Europa. SOMMEN heeft een eigen ontwikkelafdeling en richt zich met name op het praktische samenspel van hardware en software voor de regeling van het stalklimaat. De technische installatie van systemen wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met partners. Hierdoor is SOMMEN in staat flexibel in te spelen op de wensen van de klant en de specifieke lokale markt. SOMMEN is binnen het consortium de trekkende partij als het gaat om de ontwikkeling van het innovatieve klimaat- en ventilatiesysteem voor de Windstreekstal.

Meer informatie: www.sommen.nl

Livestock Research is onderdeel van Wageningen UR. Livestock Research heeft het project Pluimvee met Smaak in opdracht van het Ministerie van EL&I uitgevoerd, waarbinnen ontwerpen voor integraal duurzame vleespluimveeproductie zijn ontwikkeld. Vanuit haar missie wil WLR graag met wetenschappelijke kennis, een groot netwerk en procesvaardigheden bijdragen aan de totstandkoming van duurzame, zorgvuldige veehouderij. De realisatie van de Windstreek in de praktijk past bij deze missie.

Meer informatie: www.pluimveemetsmaak.wur.nl

De provincie Overijssel en de ontwikkelingsmaatschappij voor Oost Nederland (Oost NV) dragen bij aan de realisatie van Windstreek via  advies, netwerk en een garantstelling. De provincie Overijssel investeert in duurzaamheid in de agrofood-sector van Overijssel, waarbij de focus ligt op ketenvernieuwing en toegevoegde waarde. Windstreek past daar bij. Oost NV verbindt regionaal bedrijfsleven en stimuleert innovatieprocessen die bijdragen aan de economie van de regio. Windstreek, als initiatief met een Overijssels accent, past daar goed bij.

Meer informatie: www.oostnv.nl

Robert Nijkamp is melkvee- en vleespluimveehouder in Raalte. Zijn bedrijfsdoelstelling is om vanuit de huidige gangbare veehouderij te werken naar een duurzaam en innovatief bedrijf dat rendabel te exploiteren is. Het bedrijf is in 1935 opgericht als traditioneel gemengd bedrijf en heeft zich geleidelijk gespecialiseerd in melkkoeien en vleeskuikens. De kuikenstal was een van de eersten in Nederland met een extra leeflaag. Nijkamp is nauw betrokken geweest bij Pluimvee met Smaak en wil graag de eerste Windstreekstal bouwen op zijn bedrijf.

VDL Agrotech (onderdeel VDL Groep) levert al 50 jaar aan de intensieve pluimvee- en varkenshouderij. Het innovatieve productenpakket bevat wereldwijd complete oplossingen voor voeren, drinken, mestdroging, verwarmen, koelen, ventileren en klimaatcontrole. Aangepast aan de eisen van de moderne intensieve veehouderij. VDL werkt samen met het consortium aan de technische ontwikkeling van de moederklok en de verdere optimalisatie van het Windstreekconcept.

Meer informatie: www.vdlagrotech.com