Opening eerste Windstreekstal

Opening eerste Windstreekstal

Dierenwelzijn en vermindering milieubelasting gaan hier hand in hand

Raalte, 12 november 2015 – Vandaag opende de eerste Windstreekstal haar deuren bij het vleeskuikenbedrijf van familie Nijkamp. Windstreek is een innovatief, integraal duurzaam houderijconcept voor vleeskuikens, voortgekomen uit intensieve samenwerking en kennisuitwisseling tussen verschillende partijen binnen de sector. Integraal duurzaam wil zeggen dat er niet alleen rekening wordt gehouden met dierenwelzijn maar ook met milieu en gezondheid en met de landschappelijke inpassing van de stal. Het is een flexibel systeem dat geschikt is voor het houden van gangbare vleeskuikens, Goed Nest Kip en scharrelvleeskuikens. Dit stelt de pluimveehouder in staat om in te spelen op veranderende vragen uit de markt.

wvh_nijkamp_1246ok_mr

Innovaties

Windstreek streeft naar maximaal dierenwelzijn, lage uitstoot van fijnstof, geur en ammoniak, een zeer laag energieverbruik en een goede inpassing in het landschap. Dit heeft geleid tot verschillende innovaties:

  1. Open voorkant. Dit geeft een buitengevoel voor de kuikens en biedt aan de consument inkijk in de stal.
  2. Extra ruimte. In de vorm van zitstokken voor de kuikens.
  3. Ruimte om te scharrelen. Dankzij de stalinrichting biedt Windstreek extra ruimte om te scharrelen.
  4. Luchtventilatie. De gebogen dakvorm zorgt voor natuurlijke luchtventilatie.
  5. De broedkap. Onder deze kap vinden jonge vleeskuikens beschutting in de eerste weken.
  6. Een gezonde bodem. Het strooisel wordt regelmatig verwijderd via mestbanden of via een goot met vijzel.

Klik hier voor een nadere toelichting op de innovaties.

Peter Groot Koerkamp, Professor in Biosystems Engineering en Agrotechnology aan Wageningen UR:
“De Windstreekstal laat zien dat met slimme innovaties vermindering van de milieubelasting prima gecombineerd kan worden met uitstekend dierenwelzijn. Dit levert bovendien een mooie stal op, en alles tezamen heeft dat betekenis voor de keten tot aan de consument.”

Vernieuwingen binnen de sector

De Nederlandse vleeskuikensector manifesteert zich nationaal en internationaal als een innovatieve sector. Met name door de flexibiliteit en veerkracht van pluimveeondernemers vernieuwt de sector zich snel. De sector komt tegemoet aan wensen van consumenten en van retailers, vestigingsbesluiten, eisen ten aanzien van dierenwelzijn, voedselveiligheid, bedrijfseconomie en duurzaamheid. Windstreek is hier een mooi voorbeeld van. Middels een innovatieagenda spant de sector zich in voor voortdurende vernieuwing en behoud van de internationale koppositie van Nederland. De sector richt het vizier de komende jaren op drie belangrijke kernthema’s voor vernieuwing; ‘Het Robuuste Kuiken’, ‘In en Om de Stal’, en ‘Veelzijdigheid’.

– EINDE PERSBERICHT –

Voor vragen over Windstreek of het opvragen van extra beeldmateriaal neemt u contact op met:

Winkelman Van Hessen
Toon Van Loock
E: tvanloock@wvhcommunicatie.nl
T: 06-52415911

Voor vragen over Plukon neemt u contact op met:

Selma Bouhuijs
E: s.bouhuijs@plukon.nl
T: 06-31397422