Offerte voor fase 2 ingediend

Offerte voor fase 2 ingediend

Het consortium van bedrijven achter Windstreek heeft begin december 2012 haar offerte ingediend voor de tweede fase van de SBIR regeling Stallen in het Landschap. De SBIR daagt het bedrijfsleven uit tot het realiseren van maatschappelijk gewenste innovaties. In dit geval van stal- en houderijsystemen die passen in het landschap, een beter dierenwelzijn en betere diergezondheid kennen en goed zijn voor het milieu. De tweede fase van deze regeling is bedoeld voor het doorontwikkelen van die systemen naar marktrijpe concepten.

Een deskundige jury gaat nu uitmaken welke drie voorstellen van de maximaal tien worden beloond. Windstreek is daar hopelijk bij. Het consortium denkt een sterk voorstel te hebben, waarin we niet alleen het prototype van een heel vernieuwend houderijconcept voor vleeskuikens gaan realiseren, maar ook gaan werken aan de bijbehorende markt zodat het geen niche-product wordt. Het voorstel wordt met enthousiasme ondersteund door allerlei partijen in de omgeving, van pluimveehouders, verwerkers en retail-bedrijven tot maatschappelijke organisaties en een provinciale welstandscommissie.