Nationale DenkTank denkt mee

Nationale DenkTank denkt mee

De Nationale DenkTank heeft in december advies uitgebracht over verduurzaming van de voedselketen. Een van hun cases was Windstreek. De DenkTank heeft vooral gekeken naar de mogelijkheden om het kippenvlees uit de Windstreekstal te vermarkten. Twee verdienmodellen zijn uitgewerkt: het A-merkprincipe en het Bijmengprincipe. Beide modellen bieden interessante perspectieven en zijn ook goed te combineren, aldus de DenkTank.

Download advies Nationale DenkTank