Haalbaarheidsstudie afgerond

Haalbaarheidsstudie afgerond

In september 2012 is de haalbaarheidstudie opgeleverd. Daarmee is fase 1 van het SBIR-project afgerond. Uit de haalbaarheidsstudie blijkt onder meer dat Windstreek:

  • Heel robuust is met betrekking tot het klimaat, zowel bij snelgroeiende als langzamer groeiende kuikens.
  • Goed in te passen is in verschillende landschappen.
  • Ook bij weinig wind natuurlijk geventileerd kan worden.
  • Energieneutraal kan functioneren (geen gasaansluiting meer nodig).
  • Een forse reductie van emissie van ammoniak, geur en fijnstof kan realiseren door maatregelen bij de bron; arbeidsomstandigheden binnen zijn daardoor ook veel beter.
  • Op kostprijs kan concurreren met huidige scharrelsystemen.
  • Alle mogelijkheden biedt voor het uitoefenen van het natuurlijke gedrag door de kuikens.
  • Flexibel inzetbaar is voor verschillende marktsegmenten (van gangbaar tot en met biologisch).

Download samenvatting haalbaarheidsstudie