Geen categorie

Haalbaarheidsstudie afgerond

In september 2012 is de haalbaarheidstudie opgeleverd. Daarmee is fase 1 van het SBIR-project afgerond. Uit de haalbaarheidsstudie blijkt onder meer dat Windstreek:Heel robuust is met betrekking tot het klimaat, zowel bij snelgroeiende als langzamer groeiende kuikens. Goed in te passen is in verschillende landschappen. Ook bij...

Veel belangstelling onder pluimveehouders

Uit een enquête onder pluimveehouders blijkt dat de interesse voor Windstreek in de sector groot is. De flexibiliteit van het systeem om te produceren voor verschillende markten vinden pluimveehouders belangrijk. Ze verwachten een positieve reactie van de omgeving, als ze een Windstreek op het bedrijf...

Windstreek stap dichter bij realisatie

Het Windstreekconsortium kan verder met een haalbaarheidsstudie, nadat een jury van deskundigen het plan tot één van de beste bestempelde in de competitie tussen meer dan 50 voorstellen voor de SBIR-regeling Duurzame Stallen in het Landschap. De jury vindt de Windstreek een goed doordacht innovatief...

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw