Bouw eerste pilotstal in voorbereiding

Bouw eerste pilotstal in voorbereiding

Als alles goed gaat, kan in het najaar van 2014 de schop in de grond voor de bouw van de eerste pilotstal in Raalte. Alle benodigde onderzoeken voor de vergunningverlening zijn uitgevoerd. Het stalontwerp en het inpassingsplan zijn besproken met de welstandscommissie en de ervenconsulent. Deze waren zeer positief over de nieuwe stal. Ook de waterberging en de door de provincie vereiste extra ‘kwaliteitsimpuls’ voor het landschap zijn verwerkt in de plannen. De ruimtelijke onderbouwing voor de bestemmingswijziging en de aanvraag van de bouwvergunning zijn inmiddels ingediend. De verwachting is dat de gemeente Raalte hier in mei 2014 over zal besluiten.